ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

23 ก.ค. 63
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) และรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.๔.) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังเทศบาลเมืองสีคิ้ว
#หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๙๘๖๐๔๑