บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและปัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

02 ก.พ. 65

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและปัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์เพื่่อใช้สำหรับคำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565