ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา

06 ต.ค. 65
📌วันที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.- 15.00 น.📌
👉นำโดย นายสมชาย อําพันกาญจน์ นายอำเภอสีคิ้ว
👉นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรี
👉นายธนัญชัย วรรณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 11 (นครราชสีมา)
👉คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสีคิ้ว
🤝ร่วมต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ณ จังหวัดนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบกำจัดขยะ 2 ระบบ ดังนี้
👨‍💻(1.) ระบบ MBT เพื่อจัดทำเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF (Refuse Derived Fuel)
👨‍💼(2.) ระบบฝังกลบแบบกึ่งใช้อากาศ (Fukuoka Method) ของประเทศญี่ปุ่น
🚶และลงพื้นที่เยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการกำจัดขยะ และจัดทำเชื้อเพลิงขยะมูลฝอย RDF (Refuse Derived Fuel) ของเทศบาลเมืองสีคิ้ว และลงพื้นที่ดูการคัดแยกขยะของชุมชน (ชุมชนโนนกุ่มใต้) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ เทศบาลเมืองสีคิ้ว