ต้อนรับ นายสมชาย อำพันกาญจน์ เดินทางมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) นายอำเภอสีคิ้ว ณ ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

14 ก.พ. 65
📍วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565📍
🏫เทศบาลเมืองสีคิ้ว🏫
👉โดย นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
👉มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี
👉คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราขการ เทศบาลเมืองสีคิ้ว
👉ร่วมต้อนรับ นายสมชาย อำพันกาญจน์
เดินทางมาดำรงตำแหน่ง นายอำเภอ (ผู้อำนวยการสูง) นายอำเภอสีคิ้ว
ณ ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา