ต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ 13 ก.ย. 61

13 ก.ย. 61