ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 12 ซอย 8 เชื่อมถนนเทศบาล 10/1 หมู่ที่ 6 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 ก.ค. 62