ตารางแสดงวงเงินโครงการก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. (ด้านทิศเหนือสนามฟุตซอล) หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว

27 ส.ค. 64