ตารางแสดงวงเงินฯและราคากลาง ราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่ ภายในสวนสาธารณะบึงสีคิ้วฯ

07 ก.ย. 66

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่ ภายในสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ ปรับปรุงระบบสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่ ภายในสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว โดยการวางระบบสระว่ายน้ำ จำนวน 1 ระบบ ตามแบบรูปรายการละเอียดของกองช่าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว