ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 1 ตัน)

11 ส.ค. 63