ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่และสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ภายในสวนสาธารณะบึง หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

10 ก.ค. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

เรื่อง โครงการปรับปรุงสระว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่และสระว่ายน้ำสำหรับเด็ก ภายในสวนสาธารณะบึง หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา