ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการติดตั้งพื้นสนามฟุตซอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

03 ก.ค. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการติดตั้งพื้นสนามฟุตซอล พร้อมตีเส้นสนาม ภายในสวนสาธารณะ บึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา