ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 19 ข้างพีพีรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

14 มิ.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 19 ข้างพีพีรีสอร์ท หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา