ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 ซอย 8  (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

11 มิ.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 4 ซอย 8  (ด้านซ้ายทาง) หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา