ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

05 มิ.ย. 67

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 17 ซอย 3 หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา