ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๔ (หลังโรงเรียนประสารวิทยา)ฯ

20 มิ.ย. 65

#ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ  ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร  ถนนเทศบาล ๗ ซอย ๔ (หลังโรงเรียนประสารวิทยา) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนคคราชสีมา