ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  และปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล 18 ซอย 2 (ช่วงกี่กระตุก – หลังเมรุวัดโนนกุ่ม) หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

17 ธ.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ  และปรับปรุงถนน ค.ส.ล.  ถนนเทศบาล 18 ซอย 2 (ช่วงกี่กระตุก – หลังเมรุวัดโนนกุ่ม) หมู่ที่ 2  ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา