ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการ  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

17 ธ.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ  ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 ซอย 5 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :