ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 4

09 ก.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 7 ซอย 5 (สีคิ้วการ์เด้นท์) หมู่ที่ 4 ตำบลสีติ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา