เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 อำเภอสีคิ้ว  ตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

06 ก.ค. 64

ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7 อำเภอสีคิ้ว  ตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :