ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางานก่อสร้าง โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7

06 ก.ค. 64

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 หมู่ที่ 6,7  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว  ตำบลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :