ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ติดตั้งเสา HIGH MAST บริเวณสามแยกปากทางสีคิ้ว)

19 ต.ค. 63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ติดตั้งเสา HIGH MAST บริเวณสามแยกปากทางสีคิ้ว เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา)