ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนเทศบาล 17

09 ก.ย. 63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ : ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนเทศบาล 17  ซอย 1/4 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :