ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็น LED ถนนเทศบาล 1 (แยกโนนกุ่ม-หน้าศาลสีคิ้ว) หมู่ที่ 9

09 ก.ย. 63

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ : เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างเป็น LED ถนนเทศบาล 1 (แยกโนนกุ่ม-หน้าศาลสีคิ้ว) หมู่ที่ 9 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :