ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ถนนเทศบาล 1(แยกโนนกุ่ม-หน้าศาลสีคิ้ว)

27 ส.ค. 63