ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 14 ซอย 15 หมู่ที่ 7 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

08 พ.ค. 63