ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ข้างร้านขายบ้านสำเร็จรูป หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

20 มี.ค. 63