ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธาณะเป็นหลอด (LED) บริเวณถนนชุมค้า

11 ต.ค. 62