ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงโรงกี่กระตุก บ้านโนนกุ่ม หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

20 ส.ค. 62