ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 24 (ช่วงซอย 1 -ซอย 4) หมู่ที่ 11 ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

18 มิ.ย. 62