ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 (ต่อจากโครงการเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวีดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 มี.ค. 62