ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนประชาสันติ (ช่วงหน้าบ้านลุงใบ-ถนนประชาสันติ 6) หมู่ที่ 8 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

11 มี.ค. 62