ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างลาน ค.ส.ล.บริเวณด้านตะวันออกสนามกีฬาฟุตซอลภายในสวนสาธารณะบึงสีคิ้ว หมู่ที่ 4 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

28 ก.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :