ตารางแสดงราคากลางในงานจ้างก่อสร้างลานจอดรถ  และโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว  หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา

13 มี.ค. 67

#ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ  และโรงจอดรถบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว  หมู่ที่ 2 ตำบลมิตรภาพ  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)