ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

02 พ.ค. 66
📢ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566
👉โดยงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว ส่งแบบรายงานสถานที่เลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 นายทะเบียนอำเภอ/นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
***ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยเลือกตั้งของท่านได้ตามรายละเอียดข้างล่างนี้ 👇
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :