ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว ประจำเดือน มกราคม 2565

28 ม.ค. 65
🦺วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น.
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. สำนักงานเทศบาลเมืองสีคิ้ว
ประจำเดือน มกราคม 2565🦺