จัดประชุมประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน

10 มิ.ย. 62

10 มิ.ย.62 (เวลา 09.00 น.) เทศบาลเมืองสีคิ้วจัดประชุมประจำเดือนผู้นำชุมชน ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชน นำไปสู่การแก้ไข