งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันครอบครัวชาวสีคิ้ว ประจำปี 2567

15 เม.ย. 67

📌วันที่ 13 -14 เมษายน พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองสีคิ้ว จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันครอบครัวชาวสีคิ้ว ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะบึงสีคิ้ว