งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล 1

24 มี.ค. 63

วันที่ 24 มี.ค. 63 งานสวนสาธารณะ กองช่าง เทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณตลาดสดเทศบาล 1