งานรักษาความสงบ (งานเทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศจุดผ่อนผันถนนเทศบาล 8 (สี่แยกตลาดเทศบาล1 – หน้าโรงเรียนมงคลกุลวิทยา) ซึ่งป้ายได้ระบุช่วงเวลาที่จำหน่ายสินค้า จำนวน 3 จุด

28 มิ.ย. 66

📌วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานรักษาความสงบ (งานเทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประกาศจุดผ่อนผันถนนเทศบาล 8 (สี่แยกตลาดเทศบาล1 – หน้าโรงเรียนมงคลกุลวิทยา) ซึ่งป้ายได้ระบุช่วงเวลาที่จำหน่ายสินค้า จำนวน 3 จุด เพื่อแจ้งกำหนดเวลาในการจำหน่ายสินค้าบริเวณจุดผ่อนผันให้ได้ทราบโดยทั่วกัน👍