งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสีคิ้วฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชนบ้านกลาง

29 มิ.ย. 64
📌🦺..วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. 🔥🚒
🚒🚨..งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสีคิ้ว..🚨👨‍🚒
นำโดย
– นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนนตรี
– นายธีระศักดิ์ ภาควิวัฒน์ รองนายกเทศมนตรี
– นายปวีณวัชร์ ธำรงค์ปรีชาชัย รองนายกเทศมมนตรี
– นายปรีชา คำทา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(วิทยากร)
และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองสีคิ้ว
🔥🚨..ได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชนบ้านกลาง..🚨🔥
ซึ่งเป็นการสมมุติสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณถนนเทศบาล 6
ซอย 1 ที่บ้านนายมงคล ชาติงูเหลือม เลขที่ 169/3 หมู่ที่ 9 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา..
🧯โดยการฝึกซ้อมจะมีการฝึกการใช้ถังเคมีดับเพลิง 🧯
🚒 มีการใช้รถยนต์ดับเพลิง
🚨รถบรรทุกน้ำดับเพลิง
🚔รถกู้ภัยมูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์สีคิ้ว
🚑และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง การฝึกซ้อมปฏิบัติการครั้งนี้เปรียบเสมือนการปฏิบัติงานจริงทุกประการ
🙏ทางเทศบาลเมืองสีคิ้วขอขอบคุณ อบต.สีคิ้ว /อบต.วังโรงใหญ่/ อบต. ลาดบัวขาว/ สภ.สีคิ้ว /มูลนิธิพรหมธรรมสถานสงเคราะห์สีคิ้ว และหน่วยที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือร่วมฝึก และเข้าสังเกตุการณ์
🙏และทางเทศบาลขออภัยในความไม่สะดวกในพื้นที่ถนนที่ใช้จำลองสถานกราณ์ในครั้งนี้