งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมตู้และอุปกรณ์ พร้อมตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง ซอยไก่ย่าง ชุมชนมิตรภาพ

29 มิ.ย. 66

🧯วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองสีคิ้ว ลงพื้นที่ซ่อมแซมตู้และอุปกรณ์ พร้อมตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง ซอยไก่ย่าง ชุมชนมิตรภาพ เพื่อบำรุงรักษา – ทำความสะอาดตัวถัง และอุปกรณ์(สายฉีด, หัวฉีด) เพื่อตรวจดูสภาพตัวถังและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ🧯