คณะผู้บริหาร ร่วมกับกองสาธารณสุขฯและงานรักษาความสงบสำนักปลัด เทศบาลเมืองสีคิ้ว ออกตรวจเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการที่ตลาดเทศบาล ๑

18 พ.ค. 64
📌วันที่ 18 พ.ค. 64 เวลา 15.30 น.
🧑นายปรีชา จันทรรวงทอง นายกเทศมนตรีเมืองสีคิ้ว
และคณะผู้บริหาร ร่วมกับกองสาธารณสุขฯและงานรักษาความสงบสำนักปลัด 🚶‍♂️ออกตรวจเยี่ยมพ่อค้า แม่ค้า และผู้มาใช้บริการที่ตลาดเทศบาล ๑
❤️📢เพื่อให้กำลังใจและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตลาดช่วงเย็น และรณรงค์ให้ฉีดวัดซีนโควิด -19