ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี “แยกขยะถูกวิธี แยกแล้วดีต่อโลก”

17 พ.ย. 66
#ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
♻️ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี “แยกขยะถูกวิธี แยกแล้วดีต่อโลก” ♻️
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :