ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

11 พ.ค. 66
#ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
“คนไทยพร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.”
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :