ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา

02 พ.ค. 66
📢ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา
👉1. เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2566
👉2. เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :