ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ (ร่าง) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษษสำรวจและออกแบบทางแยกตร่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว

11 ม.ค. 66

#ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือ (ร่าง) มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษษสำรวจและออกแบบทางแยกตร่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว (ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 เวลา 8.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมจันทึก 1 เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :