ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้าประกวดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

26 ต.ค. 63

เทศบาลเมืองสีคิ้ว

ขอเชิญร่วมส่งภาพเข้าประกวด  งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

ชิงเงินรางวัล มูลค่ากว่า 5000 บาท

ลอยกระทง@บึ่งสีคิ้ว 2563