ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒) (ภายหลังการทบทวนและปรับปรุงแบบการพัฒนาโครงการ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว

22 พ.ย. 65
👉เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ ๒) (ภายหลังการทบทวนและปรับปรุงแบบการพัฒนาโครงการ) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข ๒ กับถนนเข้าเมืองสีคิ้ว
📆วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมจันทึก ๑ เทศบาลเมืองสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting