ขอเชิญชวนประชาชนทั้ง 19 ชุมชน ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดตั้งอำเภอใหม่ ชื่อว่า ” อำเภอภูกระโดน”

18 พ.ย. 64
#ประกาศจากเทศบาลสีคิ้ว
ขอเชิญชวนประชาชนทั้ง 19 ชุมชน ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการจัดตั้งอำเภอใหม่ ชื่อว่า ” อำเภอภูกระโดน” (ตามตารางกำหนดการ)
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :