ขอยกเลิกทรัพย์สินที่จะจำหน่ายบางรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายการครุภัณฑ์กีฬา ประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น CT ๘๐๐ รหัสครุภัณฑ์ ๘๐๘-๕๙-๐๐๐๕-๗ จำนวน ๓ เครื่อง)

20 มี.ค. 67

#ข่าวประชาสัมพันธ์กองคลังเทศบาลเมืองสีคิ้ว📍👉👇
เรื่อง ขอยกเลิกทรัพย์สินที่จะจำหน่ายบางรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายการครุภัณฑ์กีฬา ประเภทลู่วิ่งไฟฟ้า รุ่น CT ๘๐๐ รหัสครุภัณฑ์ ๘๐๘-๕๙-๐๐๐๕-๗ จำนวน ๓ เครื่อง)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :